Minh Nam Electrical : nha thau co dien,nha thau dien nuoc

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Hệ thống điện các loại

 

Tủ điện chính MSB

 

Tủ điều khiển bơm

 

Tủ phân phối điện

 

Tủ điều khiển bơm

Hệ thống máng cáp

 

Hệ thống máng cáp

HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

 

Hệ thống chiếu sáng linh hoạt

 

Hệ thống chiếu sáng linh hoạt

 

Hệ thống chiếu sáng linh hoạt

Share

Newer news items:

 

Video giới thiệu MNE

Dự Án Đang Thi Công

Dự Án Đã Hoàn Thành

Đối Tác